Druk:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Myśli albo reflexie chrześciańskie rozłożone na wszystkie dni całego roku, przez [...] Franciszka Nepveu [...] językiem francuzkim wydane, na polski zaś ięzyk przetłumaczone przez [...] Tomasza Perkowicza [...]. , Cz. 4 , Zamykaiąca w sobie pazdziernik, listopad, grudzien.

Wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Nepveu, François

Tytuł/tytuły: Myśli albo reflexie chrześciańskie rozłożone na wszystkie dni całego roku, przez [...] Franciszka Nepveu [...] językiem francuzkim wydane, na polski zaś ięzyk przetłumaczone przez [...] Tomasza Perkowicza [...]. , Cz. 4 , Zamykaiąca w sobie pazdziernik, listopad, grudzien.

Tom/część: 4

Miejsce wydania: Lwów

Drukarnia: Jezuici Lwów

Data publikacji: 1730 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: "Norbertanki Kraków Zwierzyniec" - [piecz. 1, 2, 3].

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 142710