Druk:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Krotki Sposob Rozbierania Y Rozeznania Postepku Duchownego. Przez [...] Thomasza a Iesu [...] Teraz od niektorego tego Zakonu Zakonnika z Hiszpańskiego ięzyka na Laciński, y z Lacińskiego nie dawno na Polski, przełożony.

Wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Tomasz od Jezusa

Tytuł/tytuły: Krotki Sposob Rozbierania Y Rozeznania Postepku Duchownego. Przez [...] Thomasza a Iesu [...] Teraz od niektorego tego Zakonu Zakonnika z Hiszpańskiego ięzyka na Laciński, y z Lacińskiego nie dawno na Polski, przełożony.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Wolrab Jan młodszy

Data publikacji: 1623 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Konwent Imbramowicki P. P. Norbertanek" - [piecz. okrągła], Norbertanki - Imbramowice; 2. "cunfentu S[więteg]o Marczina" - [rkps], Konwent św. Marcina.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 150210