Druk:
Karmelici, Kcynia (Niepokalane Poczęcie NMP), Heliodori Aethiopicae historiae libri decem (nunc primum è Graeco sermone in Latinum translati). Stanislao Warschewiczki Polono interprete. Adiectum est etiam Philippi [Melancthoni]s de ipso autore et hac eiusdem conversione indicium [...] (Nunc denuo correctius [...] excussae)

Wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Heliodorus

Tytuł/tytuły: Heliodori Aethiopicae historiae libri decem (nunc primum è Graeco sermone in Latinum translati). Stanislao Warschewiczki Polono interprete. Adiectum est etiam Philippi [Melancthoni]s de ipso autore et hac eiusdem conversione indicium [...] (Nunc denuo correctius [...] excussae)

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Ursel

Drukarnia: Sutor Cornelius

Data publikacji: 1601 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Sułkowska (Sołkowska?); 2. Kampnowski; 3. Karmelici Kcynia; 4. G. L. V. G.; 5. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 11434