Druk:
Karmelici, Kcynia (Niepokalane Poczęcie NMP), Obserwacye dla objaśnienia kontrowersyi de evocationibus inter statum spiritualem et saecularem zachodzących […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Kola, Dymitr Franciszek

Tytuł/tytuły: Obserwacye dla objaśnienia kontrowersyi de evocationibus inter statum spiritualem et saecularem zachodzących […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: b. m. w.

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: 1753 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Karmelici - Kcynia.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 114127