Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska), Nowy Testament polskim ięzykiem wyłożony […] K temu przyłozono Lekcie y Proroctwa z starego zakonu wzięte które przy Ewangeliach bywaią czytane […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Nowy Testament polskim ięzykiem wyłożony […] K temu przyłozono Lekcie y Proroctwa z starego zakonu wzięte które przy Ewangeliach bywaią czytane […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Scharffenberg Marek- Dziedzice

Data publikacji: 1556 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. ''Frater […] Slupcensis me possidet''- [rkps XVI w.], Frater Slupcensis; 2. ''Loci Costensis ad Sanctam Mariam Angelorum''- [rkps XVII w.], Bernardyni - Kościan; 3. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim Qu 2966