Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska), Inauguratio coronatio, electioque aliquot imperatorum: nempe a […] Maximiliano Primo, ad […] Matthiam Austriacum […] nec non dissertatio Onuphrii Panvinii ac Michaelis Bautheri, De septemuiratu principum electorum […]., [1]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Inauguratio coronatio, electioque aliquot imperatorum: nempe a […] Maximiliano Primo, ad […] Matthiam Austriacum […] nec non dissertatio Onuphrii Panvinii ac Michaelis Bautheri, De septemuiratu principum electorum […]., [1]

Tom/część: 4

Miejsce wydania: Hanau

Drukarnia: Aubry Johann 2- Dziedzice

Data publikacji: 1613 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Bernardyni Kościan; 2. ''Biblioteka Publiczna Zakładu Ed. hr. Raczyńskiego''- [piecz., supereksl.], Biblioteka Raczyńskich; 3. ksiądz Stanisław Kozierowski h. Dołęga XIX w., Kozierowski Stanisław, herb Dołęga, XIX w.; 4. ''Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu''- [piecz.], Archiwum Państwowe w Poznaniu

Losy po kasacie: 1. RP (ksiądz Stanisław Kozierowski h. Dołęga 19 w.); 2. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 127107