Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska), Confessio fidei catholicae Christiana authoritate Synodi provincialis quae habita est Petricoviae anno 1551 mense Junio aedita […] Pars Prior

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Hozjusz, Stanisław

Tytuł/tytuły: Confessio fidei catholicae Christiana authoritate Synodi provincialis quae habita est Petricoviae anno 1551 mense Junio aedita […] Pars Prior

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Scharffenberg Marek, Dziedzice

Data publikacji: 1553 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. ''Fr[ater] Felix pro loco Costensi deputavit. Servetur in cella patris predicatoris''- [rkps XVI w.], Feliks, bernardyn, Bernardyni - Kościan; 2. ''Loci Costensis''- [rkps XVI w.], Bernardyni- Kościan; 3. ''Loci Costensis Sanctae Mariae Angelorum iste liber est deputatus a Reverendo Patre Felice ministro vigilantissimo provinciae Polonae super fratres minores observantes. Cuius animam Deus habeat in requie aeterna Anno Domini 1585''- [rkps], Feliks, bernardyn, Bernardyni - Kościan; 4. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim Qu 2456