Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska), De expresso Dei verbo. Ad Sigismundum Augustum Poloniae regem […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Hozjusz, Stanisław

Tytuł/tytuły: De expresso Dei verbo. Ad Sigismundum Augustum Poloniae regem […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Dilingen

Drukarnia: Mayer Sebald

Data publikacji: 1560 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. ''Joannes Dąbrovius altarista Costensis sacellanus Rąbinensis''- [rkps], Dąbrowski Jan, ksiądz, Rąbiń; 2. ''Ex delegatione R[ever]endi D[omi]ni Jacobi Fabricii paroch[i] Głuchoviensis pro conventu Costensi Fratrum Minorum oretur pro eo''- [rkps XVII w.], Fabricius Jakub, Bernardyni - Kościan, Głuchów.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim O 383