Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska), Czysciec to iest zdrowa a gruntowna nauka o modlitwach/ o mszach/ y iałmużnach za umarłe wierne: y o mękach czyscowych po śmierci. Teraz nowo zebrana y wydana […] Przez […].

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wujek, Jakub

Tytuł/tytuły: Czysciec to iest zdrowa a gruntowna nauka o modlitwach/ o mszach/ y iałmużnach za umarłe wierne: y o mękach czyscowych po śmierci. Teraz nowo zebrana y wydana […] Przez […].

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Wolrab Jan starszy

Data publikacji: 1579 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. ''Pro loco Costensi A.D. 1623''- [rkps], Bernardyni- Kościan, 1623; 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim O 244