Druk:
Jezuici, Kraków (św. Barbara m.), Declaratia nowego prawa confaederatiey. Ktorego sie Panowie Ewangelicy domagaią

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Declaratia nowego prawa confaederatiey. Ktorego sie Panowie Ewangelicy domagaią

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: 1615 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. D. Bickerich – [rkps]; 2. Jezuici Kraków dom p.w. Św. Barbary.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 13531