Druk:
Karmelitanki bose, Kraków (św. Marcina), Officium na pierwszą Srzodę Quadragezymy y wielgotygodniowe [!] według Mszała [!] y Brewiarza Rzymskiego. Na roskazanie [!] Piusa V [sł.] wydane. Od Clemensa VIII y Urbana VIII przeyrzane. Przez [...] Karmelitanki Bose do druku podane […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Officium na pierwszą Srzodę Quadragezymy y wielgotygodniowe [!] według Mszała [!] y Brewiarza Rzymskiego. Na roskazanie [!] Piusa V [sł.] wydane. Od Clemensa VIII y Urbana VIII przeyrzane. Przez [...] Karmelitanki Bose do druku podane […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Laktański Wojciech

Data publikacji: 1648 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Karmelitanki - Kraków.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 126969