Druk:
Karmelitanki bose, Kraków (św. Marcina), Ewangelie y epistoły, tak niedzielne iako y wszystkich świąt [...] przez [...] przełożone. Przydane są y modlitwy kościelne na każdą niedzielę, y na każde święto [...].

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Wujek, Jakub

Tytuł/tytuły: Ewangelie y epistoły, tak niedzielne iako y wszystkich świąt [...] przez [...] przełożone. Przydane są y modlitwy kościelne na każdą niedzielę, y na każde święto [...].

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Piotrkowczyk Andrzej młodszy

Data publikacji: 1643 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. karmelitanki bose - Kraków; 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 12226