Druk:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia. (Quarum tres priores [...] Martini Brenneri Bistriciensis industria editae [...] Quarta vero decas cum quinta dimidia [...] Joan[nis] Gambuci Tirnaviensis [...] opera et studio nunc demum in lucem proferuntur. Una cum rerum ad nostra usque tempora gestarum appendicibus aliquot [...]) 

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Bonfini, Antonio 

Tytuł/tytuły: Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia. (Quarum tres priores [...] Martini Brenneri Bistriciensis industria editae [...] Quarta vero decas cum quinta dimidia [...] Joan[nis] Gambuci Tirnaviensis [...] opera et studio nunc demum in lucem proferuntur. Una cum rerum ad nostra usque tempora gestarum appendicibus aliquot [...]) 

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: Oporinus Johann

Data publikacji: 1568 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: "Biblio [...] Lubin: O. S. B" - [rkps], Benedyktyni - Lubiń

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim 4213