Druk:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Demosthenis [...] opera [...] omnia una cum Ulpiani rhetoris commentariis e graeco in latinum sermonem conversa per Hieronymum Wolfium [...], T. 3

Wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Demosthenes

Tytuł/tytuły: Demosthenis [...] opera [...] omnia una cum Ulpiani rhetoris commentariis e graeco in latinum sermonem conversa per Hieronymum Wolfium [...], T. 3

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: Oporinus Johann

Data publikacji: XVI wiek

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 3. Benedyktyni - Lubiń; 2. Jakub Łempicki

Losy po kasacie: RP (Jakub Łempicki)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 31384