Druk:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Accusatio criminalis contra rebelles, tam Elbingensem [...] quam Gedanensem [...] specialiter [...] contra Nicolaum Scholcz et Georgium Clefeldt [...] proconsules [...] per [...] Lublini in Generali Regni Conventione, anno [...] 1569 die 23 [...] Martii publice proposita […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Friedwald, Michał 

Tytuł/tytuły: Accusatio criminalis contra rebelles, tam Elbingensem [...] quam Gedanensem [...] specialiter [...] contra Nicolaum Scholcz et Georgium Clefeldt [...] proconsules [...] per [...] Lublini in Generali Regni Conventione, anno [...] 1569 die 23 [...] Martii publice proposita […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Scharffenberg Stanisław

Data publikacji: 1569 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Ex cathalogo lib[rorum] Rev. P[atris] Jacobi Lempicki Ab[batis] Mo[nasterii] Lub[inensis]" - [rkps XVI-XVII w.], Łempicki Jakub, benedyktyn, Benedyktyni - Lubiń, 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim Qu 2403