Druk:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Antiqvitatum Romanarum Paulli Mannuccii Liber De comitiis. Ad Stephanum regem Poloniae

Wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Manutius, Paulus

Tytuł/tytuły: Antiqvitatum Romanarum Paulli Mannuccii Liber De comitiis. Ad Stephanum regem Poloniae

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bolonia

Drukarnia: Manuzio Aldo

Data publikacji: 1585 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Ex catalogo librorum R.P.P. Jacobi Łempicki abbatis Lubinensis" - [XVI-XVII w.], Łempicki Jakub, benedyktyn, Lubiń; 2. "Bibliot[hecae] Lubin[ensis] O[rdinis] S[ancti] B[enedicti]" - [piecz.], Benedyktyni - Lubiń; 3. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim F 4099