Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Łabiszyn (św. Tomasza), Ewangelie y epistoły doroczne tak niedzielne, iako y swiąt wszytkich ktore bywaią w kośćiele katholickim, przez wszytek rok czytane. Teraz znowu wydane, a według porządku rzymskiego mszała wydrukowane

Wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Ewangelie y epistoły doroczne tak niedzielne, iako y swiąt wszytkich ktore bywaią w kośćiele katholickim, przez wszytek rok czytane. Teraz znowu wydane, a według porządku rzymskiego mszała wydrukowane

Tom/część: 1

Miejsce wydania: b. m. w.

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: XVII wiek

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Reformaci Łabiszyn 1748; 2. Tomasza, Łabiszyn, 1748; 3. Kościół Barcin św. Jakuba Apostoła

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 13424