Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Miejska Górka (Święty Krzyż), Catechism Kościoła Powszechnego nauki do zbawienia potrzebnieysze z dowodow Pisma Świętego snadną, a dokładną krothkością zamykaiący. [zarazem] Dowody z Pisma Świętego wybrane [...].

Wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Powodowski, Hieronim

Tytuł/tytuły: Catechism Kościoła Powszechnego nauki do zbawienia potrzebnieysze z dowodow Pisma Świętego snadną, a dokładną krothkością zamykaiący. [zarazem] Dowody z Pisma Świętego wybrane [...].

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Nering Melchior

Data publikacji: 1577 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Albertus Zaszadnik 1607" – [rkps]; 2. "Pro loco Gorcensi ad S. Crucem" - [rkps XVII w.], Reformaci - Miejska Górka, kościół - Miejska Górka; 3. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim O 329