Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Miejska Górka (Święty Krzyż), [...] Adami Romerii [...] De informando oratore. Libri tres [...].

Wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Romer, Adam

Tytuł/tytuły: [...] Adami Romerii [...] De informando oratore. Libri tres [...].

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Wirzbięta Maciej

Data publikacji: 1593 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Ecclesiae Gorensis?" - [rkps XVI-XVII w.], Reformaci? - Miejska Górka?, kościół Miejska Górka; 2. "M[agister] Andreas Kossycki Venerabili ac Excellentissimo Domino Domino Andreae Kucharsky artium ac philosophiae baccalaureo Confratri intimo suo hoc levidense munusculum libens ac lubens offert. Quod ut serena suscipiat fronte submisse rogat. Idem qui supra M.A.K" - [rkps XVII w.], Koszycki Andrzej, Kossycki Andrzej, Kucharski Andrzej dr teologii kanonik krakowski prowizor rezydencji jerozolimskiej, XVII w.; 3. "M[agnifici] Simonis Suchyński" - [rkps XVII-XVIII w.], Suchyński Szymon, XVIII w.; 4. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim O 228