Druk:
Jezuici, Międzyrzecz (św. Jana Nepomucena), Constituciy Koronnych, aż do roku 1613 inclusivè na szesc rozdziałow rozporządzone y wydane, przez Theodora Zawackiego [...]. , Rozdz. 3 , Sądowy.

Wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Zawadzki, Teodor

Tytuł/tytuły: Constituciy Koronnych, aż do roku 1613 inclusivè na szesc rozdziałow rozporządzone y wydane, przez Theodora Zawackiego [...]. , Rozdz. 3 , Sądowy.

Tom/część: 6

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Kempini Szymon

Data publikacji: 1614 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Jezuici - Międzyrzecz; 2. "Adam Powodowski" – [rkps]; 3. "Andrzej Szulc" – [rkps]; 4. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 3544