Druk:
Cystersi, Obra (św. Jakub ap. (Większy)), Expositio super toto Psalterio.

Wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Turrecremata Ioannes de

Tytuł/tytuły: Expositio super toto Psalterio.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: [Lyon]

Drukarnia: [Pistoris Philippi Nicolaus]

Data publikacji: ok. 1483 - 1488

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Hunc librum frater Gerardus abbas in Obra Previo moriens comparavit et frater Conradus introligavit. Laus Deo" - [rkps XV-XVI w.], Gerard, opat cystersów z Obry; 2. "Ex libris monasterii Obrensis" - [rkps XVII w.], Cystersi - Obra.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Inc F 145