Druk:
Trynitarze, Orsza (Trójca Święta), Gory ukoronowane [...] pannę Zofią Engracią Hulewiczównę [...] na wesele niebieskie wynoszące [...] pogrzebowym kazaniem ogłoszone [...] roku [...] 1698. Przez […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Elisz, Aleksander

Tytuł/tytuły: Gory ukoronowane [...] pannę Zofią Engracią Hulewiczównę [...] na wesele niebieskie wynoszące [...] pogrzebowym kazaniem ogłoszone [...] roku [...] 1698. Przez […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lwów

Drukarnia: Jezuici Lwów

Data publikacji: ok. 1698

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Kazimierz od Jezusa, trynitarz, Orsza XVIII w.; 2. Trynitarze - Orsza 1730-1746

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 38485