Druk:
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.), Constitucie y Przywileie na Walnych Seymiech Koronnych od roku 1550 aż do roku 1569 uchwalone etc.

Wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Constitucie y Przywileie na Walnych Seymiech Koronnych od roku 1550 aż do roku 1569 uchwalone etc.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Scharffenberg Mikołaj

Data publikacji: ok. 1569

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Liber monasterii Polplinensis" - [rkps XVII w.], Cystersi – Pelplin; 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim F 4169