Druk:
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.), Komunikat o pogłosce o znalezieniu Skarbów na zamku malborskim przez żołnierza

Wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Komunikat o pogłosce o znalezieniu Skarbów na zamku malborskim przez żołnierza

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Elbląg

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: ok. 1714

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Cystersi - Pelplin

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 19591