Druk:
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.), Obrona śierot y wdow, opiekunom y Curatorom [...] z laćińskiego ięzyka na polski [...] przełożona: y z praw mieyskich cesarskich, według zebrania Josta Damuderiusa [...] y z praw Saskich Magdeburskich, zebrana y spisana. Przydane są nad to na końcu tey obrony dwa tytuły z swemi prawami [...] Przez Bartlomieja Groickiego [...] przedtym napisana a teraz przez Gabriela y Jana Groickiego syny iego, nowo do druku podana […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Damhoudere, Josse, de

Tytuł/tytuły: Obrona śierot y wdow, opiekunom y Curatorom [...] z laćińskiego ięzyka na polski [...] przełożona: y z praw mieyskich cesarskich, według zebrania Josta Damuderiusa [...] y z praw Saskich Magdeburskich, zebrana y spisana. Przydane są nad to na końcu tey obrony dwa tytuły z swemi prawami [...] Przez Bartlomieja Groickiego [...] przedtym napisana a teraz przez Gabriela y Jana Groickiego syny iego, nowo do druku podana […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Piotrkowczyk Andrzej

Data publikacji: 1605 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Cystersi - Pelplin; 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 2382