Druk:
Karmelitanki bose, Poznań (ul. Psia) (Najśw. Imię Maryi), Hymny y prozy polskie, [...] z Brewiarza Rzymskiego w iednę kśiąszkę zebrane; z łacińskich hymnów na polskie wedle poprawy Naywyższego Pasterza Urbana VIII. przez [...] Jana Białobockiego [...] przełożone […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Białobocki, Jan

Tytuł/tytuły: Hymny y prozy polskie, [...] z Brewiarza Rzymskiego w iednę kśiąszkę zebrane; z łacińskich hymnów na polskie wedle poprawy Naywyższego Pasterza Urbana VIII. przez [...] Jana Białobockiego [...] przełożone […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Cezary Franciszek

Data publikacji: 1648 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Karmelitanki bose - Poznań; 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 1383