Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Poznań (św. Kazimierza Królewicza), Ksiąszki Juliusza Frontina [...] o fortelach woiennych [...] Ksiegi czwore przez [...] Jakuba Cieleckiego z lacinskiego ięzyka na polskie przełożone. Teraz nowo wydane

Wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Frontinus, Sextus Julius

Tytuł/tytuły: Ksiąszki Juliusza Frontina [...] o fortelach woiennych [...] Ksiegi czwore przez [...] Jakuba Cieleckiego z lacinskiego ięzyka na polskie przełożone. Teraz nowo wydane

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Wolrab Marcin

Data publikacji: 1609 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Reformaci - Poznań; 2. Michał Kurowski; 3. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego

Losy po kasacie: 1. RP (Michał Kurowski); 2. RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 13082