Druk:
Karmelitanki bose, Poznań (ul. Psia) (Najśw. Imię Maryi), Księdza Stanisława Grochowskiego Wiersze y insze pisma co przebransze częśćią z łacińskich przełożone, częśćią od niego samego napisane

Wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Grochowski, Stanisław

Tytuł/tytuły: Księdza Stanisława Grochowskiego Wiersze y insze pisma co przebransze częśćią z łacińskich przełożone, częśćią od niego samego napisane

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Kempini Szymon

Data publikacji: ok. 1607 - 1608

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Johan[nes] Hoffman" – [rkps]; 2. "Konwentu nasłodszego Imienia Mariey Karmelitanek bosych w Poznaniu" - [rkps], Karmelitanki bose - Poznań; 3. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 2413