Druk:
Karmelitanki bose, Poznań (ul. Psia) (Najśw. Imię Maryi), Nauki y zabawki swiątobliwe dla wszystkich w prostoćie serca Boga szukaiących [...] Xięznie Grizelli Constanciey na Zamośćiu Koributowey [...] ofiarowane przez X. Woyciecha Tylkowskiego [...].

Wprowadzono: 14.01.2015 17:12 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:12 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Tylkowski, Wojciech

Tytuł/tytuły: Nauki y zabawki swiątobliwe dla wszystkich w prostoćie serca Boga szukaiących [...] Xięznie Grizelli Constanciey na Zamośćiu Koributowey [...] ofiarowane przez X. Woyciecha Tylkowskiego [...].

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Piotrkowczyk Stanisław

Data publikacji: 1669 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "J. K" – [piecz.]; 2. Karmelitanki bose - Poznań; 3. "Nabyte na licytacji po Kokoszyńskim d. 14 IX 1875" - [rkps], Kokoszyński Konrad ksiądz, Działyński Jan Kanty, 1875.

Losy po kasacie: RP (Jan Kanty Działyński- 1875)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 1443