Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Pyzdry (św. Jan Chrzciciel), [...] Kxięgi o wychowaniu y o czwiczeniu każdego przełożonego nie tylko panu ale y poddanemu każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne teraz nowo z łacińskiego ięzyka na polski przełożone [przez Stanisława Koszuckiego]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:12 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:12 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Lorichius, Reinhard

Tytuł/tytuły: [...] Kxięgi o wychowaniu y o czwiczeniu każdego przełożonego nie tylko panu ale y poddanemu każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne teraz nowo z łacińskiego ięzyka na polski przełożone [przez Stanisława Koszuckiego]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Scharffenberg Marek, Dziedzice

Data publikacji: 1558 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Conventus Pysdrensis Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium" - [rkps XVII w.], Franciszkanie – Pyzdry; 2. "Julian Ursin Niemcewicz" – [rkps]; 3. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim F 4065