Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Kazania o Męce Panskiey [...] Maxymiliana od Nayswiętszey Maryi Panny [Karpowicza] [...] z przydatkiem niektorych przygodnych. Po smierci jego powtornie do druku podane roku 1772.

Wprowadzono: 14.01.2015 17:12 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:12 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Karpowicz, Maksymilian

Tytuł/tytuły: Kazania o Męce Panskiey [...] Maxymiliana od Nayswiętszey Maryi Panny [Karpowicza] [...] z przydatkiem niektorych przygodnych. Po smierci jego powtornie do druku podane roku 1772.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: Pijarzy

Data publikacji: 1772 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Bernardyni - Słonim; 2. "Vilenskaja Publičnaja Biblioteka" – [piecz.].

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 142300