Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Kazanie x. Michała [Franciszka] Karpowicza na rozpoczęciu trybunału głównego W. X. L. przed [...] obraniem do laski marszałkowskiey [...] Michała hrabi Rokickiego [...] dnia pierwszego maja 1778 w Grodnie

Wprowadzono: 14.01.2015 17:12 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:12 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Karpowicz, Michał Franciszek

Tytuł/tytuły: Kazanie x. Michała [Franciszka] Karpowicza na rozpoczęciu trybunału głównego W. X. L. przed [...] obraniem do laski marszałkowskiey [...] Michała hrabi Rokickiego [...] dnia pierwszego maja 1778 w Grodnie

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Grodno

Drukarnia: Drukarnia Jego Królewskiej Mości

Data publikacji: 1778 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Bernardyni - Słonim; 2. "Biblioteka Ord. Zamoyskiej. Duplikat wymieniony" - [piecz. owalna]; 3. "J. C" – [piecz.]; 4. Władysław Wybicki.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 122107