Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Kazania przez [...] podane. A teraz [...] na polski język przetłumaczone przez [...] Aleksandra Brodowskiego [...], Cz. 3

Wprowadzono: 14.01.2015 17:12 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:12 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: La Rue, Charles de

Tytuł/tytuły: Kazania przez [...] podane. A teraz [...] na polski język przetłumaczone przez [...] Aleksandra Brodowskiego [...], Cz. 3

Tom/część: 4

Miejsce wydania: Lwów

Drukarnia: Jezuici Lwów

Data publikacji: 1759 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Gotfryd Gedroyć, gwardian słonimski; 2. Bernardyni - Słonim.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 137410