Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Kazania na święta całoroczne przez [...] zebrane, powiedziane y do druku [...] podane, T. 1, Na święta Matki Boskiey

Wprowadzono: 14.01.2015 17:12 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:12 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Męciński, Józef

Tytuł/tytuły: Kazania na święta całoroczne przez [...] zebrane, powiedziane y do druku [...] podane, T. 1, Na święta Matki Boskiey

Tom/część: 2

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Grebel Antoni Ignacy

Data publikacji: 1790 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bernardyni - Słonim.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 142441