Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Śrem-Ostrówek (Narodzenie NMP), Cathedra albo kazanie na niedźielę pierwszą po Trzech Krolach, za kolędę, do professorow [...] Akademiey Krakowskiey: X. I. z Nowego Targu. Przydana y declaratia niewinnośći X. I. z Nowego Targu

Wprowadzono: 14.01.2015 17:13 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:13 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Janidło, Jakub

Tytuł/tytuły: Cathedra albo kazanie na niedźielę pierwszą po Trzech Krolach, za kolędę, do professorow [...] Akademiey Krakowskiey: X. I. z Nowego Targu. Przydana y declaratia niewinnośći X. I. z Nowego Targu

Tom/część: 1

Miejsce wydania: b. m. w.

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: 1616 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Smurawiński Daniel, franciszkanin, Śrem, 1726; 2. Motecki Bonifacy franciszkanin; 3. "S. Z" – [rkps]; 4. Krupisz? Stanisław, franciszkanin; 5. Franciszkanie - Śrem; 6. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego?.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 13247