Druk:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Trzemeszno, Artykuły prawa Maydeburskiego ktore zową Speculum Saxonum. Z Lacinskiego jezyka na Polski przełożone y znowu drukowane […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:13 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:13 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Groicki, Bartłomiej

Tytuł/tytuły: Artykuły prawa Maydeburskiego ktore zową Speculum Saxonum. Z Lacinskiego jezyka na Polski przełożone y znowu drukowane […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Brześć Litewski

Drukarnia: Murmelius Stanisław

Data publikacji: 1560 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Budzyk, Bibliogr. Groickiego; 2. "Alberti Mieliński Abb. Tremesn" - [rkps XVI-XVII w.], Mieliński Albert kanonik regularny, Kanonicy regularni lateraneńscy – Trzemeszno; 3. "Conuentus Tremesnensis" - [rkps XVII w.], Kanonicy regularni lateraneńscy – Trzemeszno; 4. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim Qu 2454