Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Binae dissertationes theologicae historico-critico-dogmaticae altera De invocatione et adoratione Sanctorum, nec non eorum imaginibus, ac reliquijs. Altera vero De symbolis catholicae fidei [...]. Opera […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:14 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:14 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Bujalski, Antoni Bonawentura

Tytuł/tytuły: Binae dissertationes theologicae historico-critico-dogmaticae altera De invocatione et adoratione Sanctorum, nec non eorum imaginibus, ac reliquijs. Altera vero De symbolis catholicae fidei [...]. Opera […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: Franciszkanie

Data publikacji: ok. 1761

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Jowiański Feliks; 2. Franciszkanie konwentualni - Wilno

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 137675