Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Woźniki (Stygmaty św. Franciszka z Asyżu), Historiae ecclesiasticae scriptores Graeci Eusebij [...] Sokratis Scholastici [...] Theodoriti Cyrenensis Episcopi, Hermiae Sozomeni Salaminij, Euagrij Scholastici Epiphanensis [...] Ioanne Cristophorsono [...] interprete [...] cum rerum memorabilium indice locupletissimo

Wprowadzono: 14.01.2015 17:14 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:14 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Historiae ecclesiasticae scriptores Graeci Eusebij [...] Sokratis Scholastici [...] Theodoriti Cyrenensis Episcopi, Hermiae Sozomeni Salaminij, Euagrij Scholastici Epiphanensis [...] Ioanne Cristophorsono [...] interprete [...] cum rerum memorabilium indice locupletissimo

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kolonia

Drukarnia: Birckmann Arnold młodszy – Dziedzice

Data publikacji: 1570 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "H. P. A. K. C. P" - [supereksl. z h. Łodzia]; 2. "Pro conventu ad S. Francisci in deserto Voznicensi PP Reformatorum" - [rkps], reformaci - Woźniki; 3. Jezuici -Poznań; 4. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego?

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 4207