Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Woźniki (Stygmaty św. Franciszka z Asyżu), [Cosmographicus liber Petri Apiani [...] collectus.]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:14 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:14 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Apianus, Petrus

Tytuł/tytuły: [Cosmographicus liber Petri Apiani [...] collectus.]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Landshut

Drukarnia: Weissenburger Johann

Data publikacji: 1524 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Iste Liber Rd. Dńi Simonis Borszynsk[i] [Aulae] Regiae Professoris Can[on]ici Gnesń. oretur [...]" - [rkps XVI w.], Borszyński Szymon, kanonik gnieznieński, XVI w.; 2. "Pro loco Chocensi ad S. Michaelem pro PP. Reformatis" - [rkps XVII w.], Reformaci - Chocz, XVII w.; 3. "Hic liber e C[o]nv[en]tu Chocensi ad C[o]nv[en]tum Voznicensem translatus est AD. 1777. Pro Conventu ad S. Franciscium in deserto Voznicensi PP. Reformat[orum]" - [rkps], Reformaci - Woźniki, 1777; 4. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego?

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim 2639