Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Woźniki (Stygmaty św. Franciszka z Asyżu), Historiae Augustae scriptorum minorum Latinorum [...], Pars 3, Aelius Spartianus, Julius Capitolinus, Aelius Lampridius Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio et Flavius Vopiscus. M. Boxhorn-Zverius recensuit et animadversionibus illustravit

Wprowadzono: 14.01.2015 17:14 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:14 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Boxhornius, Marcus Zuerius

Tytuł/tytuły: Historiae Augustae scriptorum minorum Latinorum [...], Pars 3, Aelius Spartianus, Julius Capitolinus, Aelius Lampridius Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio et Flavius Vopiscus. M. Boxhorn-Zverius recensuit et animadversionibus illustravit

Tom/część: 3

Miejsce wydania: Leyden

Drukarnia: Maire Joannes

Data publikacji: 1632 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Reformaci - Woźniki; 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 12349