Druk:
Dominikanie, Wronki (Zwiastowanie NMP), Biblia

Wprowadzono: 14.01.2015 17:14 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:14 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Biblia

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: Herbort Joannes

Data publikacji: 1484 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: "Pro conventu Vroncensi Ordinis Predicatorum" - [rkps], Dominikanie - Wronki

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Inc Qu 27