Druk:
Dominikanie, Zabiały (św. Jerzy), Kazania na święta całego roku […]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Filipowicz, Jakub

Tytuł/tytuły: Kazania na święta całego roku […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Poznań

Drukarnia: Jezuici Poznań

Data publikacji: 1759 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Jantak January, dominikanin; 2. Dominikanie - Zabiały?, 1798

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 137747