Druk:
Kapucyni, Zakroczym (św. Wawrzyńca), Prymicye pracy kaznodzieyskiey Przebłogosławioney Maryi [...] dobrodzieystwa remonstruiące [...] przez [...] Brunona Osieckiego [...] odprawione y [...] Maryi Jozefie z Wesselow Sobieskiey [...] dedykowane.

Wprowadzono: 14.01.2015 17:15 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:15 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Osiecki, Bruno

Tytuł/tytuły: Prymicye pracy kaznodzieyskiey Przebłogosławioney Maryi [...] dobrodzieystwa remonstruiące [...] przez [...] Brunona Osieckiego [...] odprawione y [...] Maryi Jozefie z Wesselow Sobieskiey [...] dedykowane.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Częstochowa

Drukarnia: Druk. Jasney Gory Częstoch

Data publikacji: 1738 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: "Pro conventu Zakroczymensi" - [rkps], Kapucyni - Zakroczym.

Losy po kasacie: b.d.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 133837