Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Wrocław (św. Doroty), Alfabeto Spiritvale Di S. Bonaventvra, Con alcuni Auuertimenti, & Essercitij Spirituali annessi alla Lettera Pastorale. Cauati da diuersi Auttori

Wprowadzono: 11.03.2015 13:21 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:21 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Alfabeto Spiritvale Di S. Bonaventvra, Con alcuni Auuertimenti, & Essercitij Spirituali annessi alla Lettera Pastorale. Cauati da diuersi Auttori

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Mondovi

Data publikacji: 1619 r.

Język: włoski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Bibliotheca Conventus St. Jacobij vetera Pragae 1666.; 2. F: Andreas Ridelig mp. abtuli ex Italia 1671 O.M.C. S.Francisci.; 3. Bibliotheca S.Dorotheae Wratisl.; Aus der Bibliothek der Minoritten zu Breslau [exlibris]; 4. Ex Bibliotheca Reg.Univers.Vratisl. [pieczęć] Lit.sodal.II.Qu.378.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: 1. RP (Bibliotheca Conventus St. Jacobij vetera Pragae 1666 r.); 2. RP (Andreas Ridelig abtuli ex Italia O.M.C. S.Francisci 1671 r.).Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Sygnatura obecna: 479117