Druk:
Dominikanie, Głogów (św. Piotr i Paweł), Acta Capituli Generalis Provincialium, et Definitorum Romae In Conventu S.Mariae super Mineruam Ordinis Praedicatorum celebrati die 31. Maij, 1721. Sub Reverendissimo Patre F. Augustino Pipia, Sacrae Theologiae Professore, ejusdemque Ordinis Magistro Generali in praedicto Capitulo Electo

Wprowadzono: 30.04.2015 11:59 | Ost. aktualizacja: 30.04.2015 11:59 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Acta Capituli Generalis Provincialium, et Definitorum Romae In Conventu S.Mariae super Mineruam Ordinis Praedicatorum celebrati die 31. Maij, 1721. Sub Reverendissimo Patre F. Augustino Pipia, Sacrae Theologiae Professore, ejusdemque Ordinis Magistro Generali in praedicto Capitulo Electo

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Rzym; Praga

Drukarnia: Ex Typographia Tinassia prope S.Marcelli in via Cursus; reimpressit Joannes Wenceslaus Helm

Data publikacji: 1721 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Glogov. Ord. Praedicat. ad SS. Apostol. Petrum et Paulum.; 2. Ex Bibliotheca Reg.Univers.Vratisl. [pieczęć] Lit.sodal.II.Qu.747.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Stan obecny

Sygnatura obecna: 492314