Druk:
Dominikanie, Głogów (św. Piotr i Paweł), Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum In Conventu S.Crucis Znoymae Anno 1699. Die 9. Maij Celebrati Praeside A.R.SS.Thl. Magistro P.F. Thoma ELia Willinger in eodem Capitulo Provinciali electo. [...]

Wprowadzono: 30.04.2015 11:59 | Ost. aktualizacja: 30.04.2015 11:59 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum In Conventu S.Crucis Znoymae Anno 1699. Die 9. Maij Celebrati Praeside A.R.SS.Thl. Magistro P.F. Thoma ELia Willinger in eodem Capitulo Provinciali electo. [...]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Brno

Drukarnia: Typis Francisci Ignatij Sinapi

Data publikacji: 1699 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Fr Thomas Elias Willinger Mgr et Prior Provincialis [pieczęć opłatkowa]; 2. Conventus Glogov. Ord. Praedicat. ad SS. Apostol. Petrum et Paulum.; 3. Ex Bibliotheca Reg.Univers.Vratisl. [pieczęć] Lit.sodal.II.Qu.747.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Thomas Elias Willinger, prowincjał dominikanów w Czechach).

Stan obecny

Sygnatura obecna: 492320