Druk:
Dominikanie, Głogów (św. Piotr i Paweł), Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum In Conventu S.Mariae Magdalenae Pragae in parva parte Anno 1703. Die 28. Aprilis Celebrati Praeside A.R.SS. Theologiae Magistro P.F. Antonino Pfenger in eodem Capitulo Provinciali electo. [...]

Wprowadzono: 30.04.2015 11:59 | Ost. aktualizacja: 30.04.2015 11:59 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum In Conventu S.Mariae Magdalenae Pragae in parva parte Anno 1703. Die 28. Aprilis Celebrati Praeside A.R.SS. Theologiae Magistro P.F. Antonino Pfenger in eodem Capitulo Provinciali electo. [...]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Brno

Drukarnia: Typis Mariae Elizabethae Sinapianae Viduae, per Joannem Franciscum Svoboda

Data publikacji: 1703 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Glogov. Ord. Praedicat. ad SS. Apostol. Petrum et Paulum.; 2. Ex Bibliotheca Reg.Univers.Vratisl. [pieczęć] Lit.sodal.II.Qu.747.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Stan obecny

Sygnatura obecna: 492321