Druk:
Dominikanie, Głogów (św. Piotr i Paweł), Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum Pragae in Conventu Sancti Aegidii, Die 25. Aprilis, Anno 1711. celebrati. Praeside: A.R. Sacro-Sanctae Theologiae Magistro P.F. Jordano Dominico Spitzel, In eodem Capitulo Provinciali electo. [...]

Wprowadzono: 30.04.2015 11:59 | Ost. aktualizacja: 30.04.2015 11:59 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum Pragae in Conventu Sancti Aegidii, Die 25. Aprilis, Anno 1711. celebrati. Praeside: A.R. Sacro-Sanctae Theologiae Magistro P.F. Jordano Dominico Spitzel, In eodem Capitulo Provinciali electo. [...]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Praga

Drukarnia: Typis Joannis Wenceslai Helm

Data publikacji: 1711 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Fr. Jordanes Spitzel Mr et Prior Proalie [pieczęć opłatkowa]; 2. Conventus Glogov. Ord. Praedicat. ad SS. Apostol. Petrum et Paulum.; 3. Ex Bibliotheca Reg.Univers.Vratisl. [pieczęć] Lit.sodal.II.Qu.747.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Jordanes Spitzel, prowincjał dominikanów w Czechach).

Stan obecny

Sygnatura obecna: 492323