Druk:
Dominikanie, Głogów (św. Piotr i Paweł), Acta Capituli Provincialis, Fratrum Praedicatorum, Brunae in Conventu Sancti Michaelis Archangeli. Die 19. Octobris, Anno 1720. celebrati. Praeside: A.R. Sacro-Sanctae Theologiae Magistro P.F. Alberto Leopoldo Panhans. [...]

Wprowadzono: 30.04.2015 11:59 | Ost. aktualizacja: 30.04.2015 11:59 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Acta Capituli Provincialis, Fratrum Praedicatorum, Brunae in Conventu Sancti Michaelis Archangeli. Die 19. Octobris, Anno 1720. celebrati. Praeside: A.R. Sacro-Sanctae Theologiae Magistro P.F. Alberto Leopoldo Panhans. [...]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Praga

Drukarnia: Impressit Joannes Wenceslaus Helm

Data publikacji: 1720 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Fr Laurentius Carolus Brückner Magr, Prior Provincialiss [pieczęć opłatkowa]; 2. Conventus Glogov. Ord. Praedicat. ad SS. Apostol. Petrum et Paulum.; 3. Ex Bibliotheca Reg.Univers.Vratisl. [pieczęć] Lit.sodal.II.Qu.747.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Laurentius Carolus Brückner, prowincjał dominikanów w Czechach).

Stan obecny

Sygnatura obecna: 492325