Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Kłodzko (MB Różańcowa), Christophorvs Froschovervs Pio Lectori S.D. En Damvs Tibi Christianissime Lector, Commentaria Bibliorvm Et Illa Brevia Qvidem Ac Catholica, eruditissimi simul & prijssimi uiri Chvonradi Pellicani Rubeaquensis, qui & Vulgatam commentarijs inseruit aeditionem, sed ad Hebraicam lectionem accurate emendatam. Habes autem in hoc opere quicquid syncerae theologiae est. Ideoque si sapis ex ipso potius Sacrorum fonte, quam si uulis Religionem ueram imbibe. Viue & Vale

Wprowadzono: 02.07.2015 12:52 | Ost. aktualizacja: 02.07.2015 12:52 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Pelikan, Konrad

Tytuł/tytuły: Christophorvs Froschovervs Pio Lectori S.D. En Damvs Tibi Christianissime Lector, Commentaria Bibliorvm Et Illa Brevia Qvidem Ac Catholica, eruditissimi simul & prijssimi uiri Chvonradi Pellicani Rubeaquensis, qui & Vulgatam commentarijs inseruit aeditionem, sed ad Hebraicam lectionem accurate emendatam. Habes autem in hoc opere quicquid syncerae theologiae est. Ideoque si sapis ex ipso potius Sacrorum fonte, quam si uulis Religionem ueram imbibe. Viue & Vale

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Zurych

Drukarnia: Apvd Christophorvm Froschovervm

Data publikacji: 1532 - 1533 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Sum ex libris S.Thomae Cropari Tribivus M.; 2. Conventus Glacensis B.M. Virginis.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: RP (Thomas Cropari Tribivus).

Stan obecny

Sygnatura obecna: 464218